REZERWUJĘ (czyli kilka słów o rezerwacjach i opłatach)

1. Rezerwacji można dokonać poprzez kalendarz na stronie https://lassiezyje.pl/kalendarz/, drogą mailową: rezerwacje@lassiezyje.pl lub poprzez strony partnerów.
2. Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie wpłaty 30% lub 50% należności za pobyt – w terminie i wysokości określonej w wysyłanej przez Las się Żyje wiadomości. 30% w przypadku rezerwacji powyżej 2 nocy, 50% w przypadku rezerwacji na 2 noce.
3. Opłaty za pobyt dokonuje się poprzez przelew (nie wpłatę) na konto bankowe i w terminie (terminach) wskazanych w wiadomości rezerwacyjnej
4. W Las się Żyje nie ma możliwości rezerwacji na jedną noc.
5. W Las się Żyje obowiązuje minimalny czas rezerwacji, który zależny jest od terminu pobytu i jest to: od 1 Października do 30 Kwietnia – 2 noce (z wyjątkiem świąt, ferii zimowych i okresu noworocznego); od 1 Maja do 30 Czerwca i od 1 do 30 września – 5 nocy; od 1 Lipca do 31 Sierpnia – 7 nocy; okres świąteczny i noworoczny, ferie zimowe – 3 noce
6. W przypadku niedokonania wpłaty zadatku w terminie 3 dni roboczych rezerwacja wstępna zostaje anulowana.
7. Opłata określona w pkt.2 obejmuje jedynie rezerwacje dokonywane powyżej 14 dni od daty planowanego pobytu. Klienci rezerwujący pobyt w terminie poniżej 14 dni od daty planowanego pobytu zobowiązani są do uiszczenia pełnej opłaty za pobyt.
8. Pełna kwota pobytu opłacana jest 14 dni przed planowanym pobytem. W przypadku braku wpłaty oraz kontaktu do 7 dni przed planowanym pobytem rezerwacja zostaje anulowana a dokonany przelew za pobyt pozostaje bezzwrotny.
9. O potwierdzeniu rezerwacji Las się Żyje poinformuje drogą mailową.
10. Wpłata na konto jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu i Cennika Las się Żyje.
11. W przypadku nie pojawienia się gościa pierwszego dnia, bez wcześniejszego uprzedzenia, rezerwacja zostaje anulowana.
12. W przypadku późniejszego przyjazdu Gościa, lub wcześniejszego opuszczenia Las się Żyje, płatność nie ulega zmianie i jest taka, jak zostało to określone podczas dokonywania rezerwacji.
13. Ostateczną liczbę osób należy podać przed rozliczeniem, czyli do 14 dni przed planowanym pobytem.
14. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji w terminie do 14 dni przed planowanym pobytem lub zmiana terminu (w miarę dostępności).
15. W przypadku odwołania rezerwacji poniżej 14 dni od daty planowanego pobytu przelew za pobyt nie jest zwracany niezależnie od powodu odwołania rezerwacji.
16. Istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji w miarę dostępności obiektów.
17. Akceptując Regulamin, Gość akceptuje również Politykę Prywatności
18. Akceptując Regulamin, Gość wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną wiadomości marketingowych dotyczących Las się Żyje. Zgodę tą można w każdej chwili wycofać wysyłając prośbę na adres rezerwacje@lassiezyje.pl lub klikając w odpowiedni odnośnik w wiadomości e-mail.
19. W wyjątkowych sytuacjach (awarii lub innego zdarzenia losowego) Wynajmujący zastrzega sobie możliwość udostępnienia zamiennie drugiej chaty (w miarę dostępności). Wypadku braku dostępności drugiej chaty lub braku zgody Gościa na zamianę, umowa ulega rozwiązaniu, a Wynajmujący ma obowiązek zwrócić wpłacone pieniądze.
20. W przypadku rezerwacji dla grupy powyżej 5 osób po przyjeździe pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 400zł płatne gotówką. Kaucja zabezpiecza ewentualne szkody powstałe podczas użytkowania chaty.
21. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów chaty, jej wyposażenia i otoczenia w zakresie przekraczającym normalne, rutynowe użycie i nie będące wynikiem niezależnej od wynajmującego awarii, właściciel potrąci z kaucji kwotę niezbędną do dokonania naprawy lub stanowiącą równowartość rzeczy całkowicie uszkodzonej lub nie nadającej się do naprawy. Jeśli wysokość kaucji nie jest wystarczająca do pokrycia szkód, Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakującej kwoty.
22. Kwota kaucji przepada w całości w przypadku stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia tytoniu.
23. Ze względu na charakter obiektu chaty nie są wynajmowane na wieczory panieńskie, kawalerskie, imprezy integracyjne i okolicznościowe.
24. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu wszystkich współwynajmujących.
25. Ze względu na to, że chaty położone są w odległości 15m prosimy o nie zakłócanie wypoczynku Gości znajdujących się w drugiej chacie.
26. W przypadku dewastacji domu przez Gości, nieuprawione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (wymiana wyposażenia, dodatkowe prace) Goście będą obciążeni dodatkowymi opłatami.
27. Właściciel “Las się Żyje” zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia chaty i terenu siedliska przez Gości nieprzestrzegających Regulaminu.

OBOSTRZENIA WYNIKAJĄCE Z Procedur bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19:

1. Każdy z Gości przyjeżdżający do Las się Żyje zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (Załącznik 1).
2. W przypadku niezgodności z treścią Oświadczenia Gość ma obowiązek powiadomić o tym fakcie właściciela.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie chaty i jej podwórka osób w niej nie zakwaterowanych.
4. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych Gości obowiązuje zakaz wkraczania na teren podwórka sąsiedniej chaty (zakaz nie dotyczy rezerwacji obejmujących wynajem całego obiektu). Każdy dom posiada własną infrastrukturę ogrodową, miejsce na ognisko oraz parking.
5. Zużyte rękawiczki jednorazowe i maseczki należy wrzucać do odpowiednio podpisanego pojemnika.
6. Przed wymeldowaniem prosimy o zabranie wszystkich rzeczy osobistych i opróżnienie lodówki.
7. W przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie skontaktować się ze służbami ratunkowymi lub oddziałem zakaźnym oraz powiadomić o tym fakcie właściciela.

MELDUJĘ SIĘ (kiedy przyjechać, kiedy wyjechać)

1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Ze względu na procedury bezpieczeństwa, nie ma możliwości wcześniejszego przyjazdu na teren siedliska.
2. Ilość osób w wynajmowanej chacie nie może być większa niż w informacjach podanych podczas dokonywania rezerwacji. 
3. Ze względu na komfort Gości chaty zostały przystosowane do przyjęcia określonej liczny osób i jest to Leśniczówka – maksymalna liczba to 6 osób (dla rodzin z dziećmi maksymalnie 7 osób) Gajówka – maksymalna liczba to 4 osoby (dla rodzin z dziećmi maksymalnie 5 osób). Dzieci niezależnie od ich wieku również liczone są jako osoby.
4. Na terenie Las się Żyje – w chatach i na przynależących do nich podwórkach nie może przebywać większa liczba osób niż określone maksimum – maksymalna liczba to 6 osób (dla rodzin z dziećmi maksymalnie 7 osób) Gajówka – maksymalna liczba to 4 osoby (dla rodzin z dziećmi maksymalnie 5 osób). Dzieci niezależnie od ich wieku również liczone są jako osoby.
5. W przypadku nie zgłoszonych przed przyjazdem zwierząt doliczamy opłatę według cennika.

WYPOCZYWAM (zasady obowiązujące w naszym lesie)

1. Siedlisko znajduje się na teren parku krajobrazowego – prosimy nie płoszyć zwierząt i nie niszczyć drzew.
2. Na terenie chat ze względu na bezpieczeństwo panuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych! Prosimy palić przed chatami w miejscach do tego przeznaczonych.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w chatach grzałek, farelek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia.
5. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Las się Żyje, po wcześniejszym zgłoszeniu podczas rezerwacji. Prosimy o zachowanie czystości po swoich pupilach.
6. Parking na terenie posesji Las się Żyje jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz zostawione w nich rzeczy.
7. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych i zwierząt.
8. Za zniszczenia spowodowane przez zwierzęta uważa się pogryzienie lub podrapanie wyposażenia domów, ścian i drzwi, jak również zabrudzenie dywanów, tapicerek, ścian.
9. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić niezwłocznie właścicielom lub opiekunom obiektu.
10. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci.
11. W Las się Żyje obowiązuje segregacja odpadów. Instrukcja dotycząca segregacji znajduje się w chacie.
12. Las się Żyje położony jest w środku lasu, na wsi w związku z powyższym istnieje możliwość spotkania dzikich zwierząt leśnych (głównie sarny, zające, kuny, lisy ale również zdarzają się jelenie, łosie i dziki) na terenie siedliska i w chatach mogą pojawić się również myszy polne, myszy leśne, nornice, szerszenie, osy i inne owady. Obecność pająków, mrówek i much nie jest związana z brakiem czystości w chatach a z faktem iż siedlisko otoczone jest ze wszystkich stron naturą. Mogą wystąpić również przerwy w dostawach prądu, lub wody. Posiadamy szambo ekologiczne, więc duże obciążenie (po 4 osoby lub więcej w każdej z chat) może powodować bulgotanie w zlewach/odpływach. 
13. Nie dojeżdża do nas śmieciarka, więc bardzo prosimy o segregację śmieci i zawiązywanie worków na śmieci przed wrzuceniem ich do kubłów.
14. Nieskoszone elementy podwórka, najczęściej obsypane kwiatami polnymi lub kryjące w sobie nory zwierząt nie wynikają z naszego zaniedbania a z troski o naturalne środowisko oraz owady i zwierzęta je zamieszkujące.
15. Każda z chat wynajmowana jest na wyłączność Gościom. Podczas wynajmu obu chat przez Gości Właściciel obiektu nie mieszka na terenie siedliska.

OGIEŃ:

1. Ze względu na bezpieczeństwo prosimy o nie używanie otwartego ognia w chatach i tym samym o uważne i rozsądne palenie w kominkach i piecach (instrukcje rozpalania ognia Goście otrzymują drogą mailową). Po rozpaleniu ognia w paleniskach prosimy o szczelne zamknięcie drzwiczek.
2. W przypadku zaprószenia ognia prosimy o natychmiastowe użycie gaśnic, które znajdują się w wyznaczonych miejscach.
3. Wynajmujący w mailu/wiadomości rezerwacyjnej otrzymuje informację dotyczącą ilości drewna opałowego (do kominka i pieca) która zostanie pozostawiona przed chatą
4. Obowiązuje kategoryczny zakaz pieczenia kiełbasek w kominkach i piecach, w tym celu na zewnątrz znajdą Państwo dwa miejsca na ogniska wyposażone w grille.
5. Drewno pozostawione obok chaty służy do palenia w piecu i kominku. W ognisku można palić gałęziami zebranymi dookoła siedliska. Prosimy o nie ścinanie drzew i nie branie pociętego drewna znajdującego się w głębi lasu, nie należy ono do nas.
6. Istnieje możliwość zakupu drewna ogniskowego lub kominkowego według Cennika
7. Przy opuszczaniu chaty prosimy o wygaszenie ognia w kominkach i piecach.
8. Prosimy zachować ostrożność podczas palenia ognia.
9. Ogniska można palić tylko w miejscach wyznaczonych.
10. Osoby używające grilla lub palące ognisko ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty.

WYŻYWIENIE:

1. Do odwołania nie ma możliwości zamówienia gotowych posiłków regionalnych.
2. Istnieje możliwość zakupienia wiejskich jaj.
3. Domy posiadają kuchnie wyposażone w: kuchenki gazowe, czajniki, mikrofalówki, naczynia, sztućce, garnki, sól i cukier.
4. Przed przyjazdem Goście otrzymują od nas listę polecanych przez nas restauracji oraz miejsc, gdzie można kupić produkty regionalne.

VOUCHERY POBYTOWE

1. Istnieje możliwość zakupu vouchera pobytowego na pobyt weekendowy
2. Voucher można zrealizować w okresie od października do końca kwietnia (z wyłączeniem świąt i okresu noworocznego)
3. Aby zrealizować voucher należy skontaktować się z Las się Żyje w celu rezerwacji pobytu.
4. Rezerwacja w celu wykorzystania vouchera jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu Las się Żyje
5. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji w terminie do 14 dni przed planowanym pobytem (w miarę dostępności). W przeciwnym wypadku voucher uznaje się za wykorzystany
6. Ważność vouchera została określona na voucherze
7. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być z niego wydawana reszta.
8. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi. 

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisu Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.