REZERWUJĘ (czyli kilka słów o rezerwacjach i opłatach)

1. Rezerwacji można dokonać poprzez kalendarz na stronie https://lassiezyje.pl/kalendarz/, lub poprzez strony partnerów.
2. Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie wpłaty 30% lub 50% należności za pobyt – w terminie i wysokości określonej w wysyłanej przez Las się Żyje wiadomości. 30% w przypadku rezerwacji powyżej 2 nocy, 50% w przypadku rezerwacji na 2 noce, lub jeśli tak zostało to określone w mailu z kalkulacją po potwierdzeniu mailowym rezerwacji przez Gościa.
3. Potwierdzenie mailowe rezerwacji przez Gościa zgodnie z pkt 2. musi nastąpić w ciągu 24 godzin w przeciwnym razie rezerwacja zostaje usunięta.
4. Opłata określona w pkt.2 obejmuje jedynie rezerwacje dokonywane powyżej 14 dni od daty planowanego pobytu. Klienci rezerwujący pobyt w terminie poniżej 14 dni od daty planowanego pobytu zobowiązani są do uiszczenia pełnej opłaty za pobyt.
5. Opłaty za pobyt dokonuje się poprzez przelew (nie wpłatę) na konto bankowe i w terminie (terminach) wskazanych w wiadomości rezerwacyjnej, lub jeśli tak zostało to określone przez obsługę obiektu w mailu z kalkulacją – gotówką przy zameldowaniu. Czas oczekiwania na opłatę to 3 dni w przypadku rezerwacji powyżej 14 dni do daty planowanego pobytu, 1 dzień od 14 do 3 dni do planowanego pobytu, przelew natychmiastowy lub przesłanie potwierdzenia przelewu w przypadku rezerwacji od 3 do 1 dnia do daty planowanego pobytu.
6. W Las się Żyje obowiązuje minimalny czas rezerwacji, który zależny jest od terminu pobytu i jest to: od 1 Października do 30 Kwietnia – 2 noce (z wyjątkiem świąt, ferii zimowych i okresu noworocznego); od 1 Maja do 30 Czerwca i od 1 do 30 września – 5 nocy; od 1 Lipca do 31 Sierpnia – 7 nocy; okres świąteczny i noworoczny, ferie zimowe – 3 noce
7. W przypadku braku wpłaty zadatku przez Gościa w terminie 3 dni roboczych rezerwacja wstępna zostaje anulowana.
8. W Las się Żyje nie ma możliwości rezerwacji na jedną noc.
9. Pełna kwota pobytu opłacana jest 14 dni przed planowanym pobytem. W przypadku braku wpłaty oraz kontaktu do 7 dni przed planowanym pobytem rezerwacja zostaje anulowana a dokonany przelew za pobyt pozostaje bezzwrotny.
10. O potwierdzeniu rezerwacji Las się Żyje poinformuje drogą mailową.
11. Opłata za pobyt jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu i Cennika Las się Żyje.
12. Cena rezerwacji obejmujących krótszy pobyt niż zostało to określone pkt. 6, wzrasta o 10% za każdy skrócony dzień tj. 1 dzień krócej +10%, 2 dni krócej +20%, 3 dni krócej +30%
13. W przypadku nie pojawienia się gościa pierwszego dnia, bez wcześniejszego uprzedzenia, rezerwacja zostaje anulowana.
14. W przypadku późniejszego przyjazdu Gościa, lub wcześniejszego opuszczenia Las się Żyje, płatność nie ulega zmianie i jest taka, jak zostało to określone podczas dokonywania rezerwacji.
15. Ostateczną liczbę osób należy podać przed rozliczeniem, czyli do 14 dni przed planowanym pobytem.
16. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji w terminie do 14 dni przed planowanym pobytem lub zmiana terminu (w miarę dostępności).
17. W przypadku odwołania rezerwacji poniżej 14 dni od daty planowanego pobytu przelew za pobyt nie jest zwracany niezależnie od powodu odwołania rezerwacji.
18. Istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji w miarę dostępności.
19. Akceptując Regulamin, Gość akceptuje również Politykę Prywatności
20. Akceptując Regulamin, Gość wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną wiadomości marketingowych dotyczących Las się Żyje. Zgodę tą można w każdej chwili wycofać wysyłając prośbę na adres rezerwacje@lassiezyje.pl lub klikając w odpowiedni odnośnik w wiadomości e-mail.
21. W związku z lokalizacją obiektu w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od wynajmującego takich jak: niedrożna droga dojazdowa, pęknięte rury lub inna awaria lub zdarzenie losowe Wynajmujący zastrzega sobie możliwość udostępnienia zamiennie drugiej chaty (w miarę dostępności). Wypadku braku dostępności drugiej chaty lub braku zgody Gościa na zamianę, umowa ulega rozwiązaniu, a Wynajmujący ma obowiązek zwrócić wpłacone pieniądze.
22. W przypadku rezerwacji dla grupy powyżej 5 osób po przyjeździe pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 400zł płatne gotówką. Kaucja zabezpiecza ewentualne szkody powstałe podczas użytkowania chaty.
23. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów chaty, jej wyposażenia i otoczenia w zakresie przekraczającym normalne, rutynowe użycie i nie będące wynikiem niezależnej od wynajmującego awarii, właściciel potrąci z kaucji kwotę niezbędną do dokonania naprawy lub stanowiącą równowartość rzeczy całkowicie uszkodzonej lub nie nadającej się do naprawy. Jeśli wysokość kaucji nie jest wystarczająca do pokrycia szkód, Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakującej kwoty.
24. Kwota kaucji przepada w całości w przypadku stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia tytoniu.
25. Ze względu na charakter siedliska obowiązuje zakaz organizacji wieczorów panieńskich, kawalerskich, imprez integracyjnych i okolicznościowych.
26. W przypadku stwierdzenia złamania pkt 24. Regulaminu (osobiście przez właścicieli lub poprzez zapis z monitoringu) doliczana jest opłata w wysokości 5000zł
27. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu wszystkich współwynajmujących.
28. W przypadku dewastacji domu przez Gości, nieuprawione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (wymiana wyposażenia, dodatkowe prace) Goście będą obciążeni dodatkowymi opłatami.
29. “Las się Żyje” objety jest całodobowym monitoringiem.
31. Dojazd do siedliska drogą gminną prowadzącą 1500m przez las, po opadach droga może być błotnista, zimą może być zaśnieżona. Las się Żyje nie jest właścicielem drogi i nie odpowiada za jej stan. Wszelkie problemy związane z drożnością zgłaszane są gminie przez nas na bieżąco.

OBOSTRZENIA WYNIKAJĄCE Z Procedur bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19:

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie chaty i jej podwórka osób w niej nie zakwaterowanych.
2. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych Gości obowiązuje zakaz wkraczania na teren podwórka sąsiedniej chaty (zakaz nie dotyczy rezerwacji obejmujących wynajem całego obiektu). Każdy dom posiada własną infrastrukturę ogrodową, miejsce na ognisko oraz parking.
3. Zużyte rękawiczki jednorazowe i maseczki należy wrzucać do odpowiednio podpisanego pojemnika.
4. Przed wymeldowaniem prosimy o zabranie wszystkich rzeczy osobistych i opróżnienie lodówki.
5. Umożliwiamy bezkontaktowe zameldowanie.
6. W przypadku wejścia w życie rozporządzenia uniemożliwiającego wynajem krótkoterminowy, wszystkie rezerwacje krótkoterminowe przypadające na okres ważności rozporządzenia zostają odwołane a wpłacone środki zwrócone na konto Klientów. Istnieje również możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin.

MELDUJĘ SIĘ (kiedy przyjechać, kiedy wyjechać)

1. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Ze względu na procedury bezpieczeństwa, nie ma możliwości wcześniejszego przyjazdu na teren siedliska.
2. Zameldowanie Gości odbywa się między godziną 16.00 a 20.00. O planowanej godzinie przybycia należy poinformować najpóźniej dzień przed zameldowaniem.
3. Ilość osób w wynajmowanej chacie nie może być większa niż w informacjach podanych podczas dokonywania rezerwacji. 
4. Ze względu na komfort Gości chaty zostały przystosowane do przyjęcia określonej liczny osób i jest to: maksymalna liczba to 6 osób (dla rodzin z dziećmi maksymalnie 7 osób). Dzieci niezależnie od ich wieku również liczone są jako osoby.
5. Na terenie Las się Żyje – w chacie i na przynależących do niej podwórku nie może przebywać większa liczba osób niż określone maksimum – maksymalna liczba to 6 osób (dla rodzin z dziećmi maksymalnie 7 osób).  Dzieci niezależnie od ich wieku również liczone są jako osoby.
6. W przypadku nie zgłoszonych przed przyjazdem zwierząt doliczamy opłatę według cennika.

WYPOCZYWAM (zasady obowiązujące w naszym lesie)

1. Siedlisko znajduje się na teren parku krajobrazowego – prosimy nie płoszyć zwierząt i nie niszczyć drzew.
2. Na terenie chat ze względu na bezpieczeństwo panuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych! Prosimy palić przed chatami w miejscach do tego przeznaczonych.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w chatach grzałek, farelek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia.
5. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Las się Żyje, po wcześniejszym zgłoszeniu podczas rezerwacji. Prosimy o zachowanie czystości po swoich pupilach.
6. Parking na terenie posesji Las się Żyje jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz zostawione w nich rzeczy.
7. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych i zwierząt.
8. Za zniszczenia spowodowane przez zwierzęta uważa się pogryzienie lub podrapanie wyposażenia domów, ścian i drzwi, jak również trwałe zabrudzenie dywanów, tapicerek, ścian.
9. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić niezwłocznie właścicielom lub opiekunom obiektu.
10. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci.
11. W Las się Żyje obowiązuje segregacja odpadów. Instrukcja dotycząca segregacji znajduje się w chacie.
12. Las się Żyje położony jest w środku lasu, na wsi w związku z powyższym istnieje możliwość spotkania dzikich zwierząt leśnych (głównie sarny, zające, kuny, lisy ale również zdarzają się jelenie, łosie i dziki) na terenie siedliska i w chatach mogą pojawić się również myszy polne, myszy leśne, nornice, szerszenie, osy i inne owady. Obecność pająków, mrówek i much nie jest związana z brakiem czystości w chatach a z faktem iż siedlisko otoczone jest ze wszystkich stron naturą. Mogą wystąpić również przerwy w dostawach prądu, lub wody. Posiadamy szambo ekologiczne przez co może występować bulgotanie w zlewach/odpływach. 
13. Nie dojeżdża do nas śmieciarka, więc bardzo prosimy o segregację śmieci i zawiązywanie worków na śmieci przed wrzuceniem ich do kubłów.
14. Nieskoszone elementy podwórka, najczęściej obsypane kwiatami polnymi lub kryjące w sobie nory zwierząt nie wynikają z naszego zaniedbania a z troski o naturalne środowisko oraz owady i zwierzęta je zamieszkujące.
15. Chata nie posiada centralnego ogrzewania. Ciepło uzyskuje się poprzez samodzielne palenie w dwóch piecach kaflowych i kominku, w łazience grzejnik elektryczny. W przypadku temperatury na zewnątrz wynoszącej poniżej 0 stopni udostępniamy Gościom grzejnik olejowy.
16. W przypadku wystąpienia temperatur poniżej 10 stopni na zewnątrz przed przyjazdem Gości rozpalamy w piecu kaflowym lub kominku
17. Każda z chat wynajmowana jest na wyłączność Gościom. Podczas wynajmu obu chat przez Gości Właściciel obiektu nie mieszka na terenie siedliska.

OGIEŃ I OPAŁ:

1. Ze względu na bezpieczeństwo prosimy o nie używanie otwartego ognia w chacie i tym samym o uważne i rozsądne palenie w kominkach i piecach (instrukcje rozpalania ognia Goście otrzymują drogą mailową). Po rozpaleniu ognia w paleniskach prosimy o szczelne zamknięcie drzwiczek.
2. W przypadku zaprószenia ognia prosimy o natychmiastowe użycie gaśnic, które znajdują się w wyznaczonych miejscach.
3. Wynajmujący w mailu/wiadomości rezerwacyjnej otrzymuje informację dotyczącą ilości drewna opałowego (do kominka i pieca) która zostanie pozostawiona przed chatą i jest to:
maj, czerwiec, wrzesień – 2 taczki/5 nocy
lipiec i sierpień – 2 taczki/7 nocy
październik i kwiecień 1 taczka/noc
od listopada do marca 1,5 taczki/noc
4. Obowiązuje kategoryczny zakaz pieczenia kiełbasek w kominkach i piecach, w tym celu na zewnątrz znajdą Państwo dwa miejsca na ogniska wyposażone w grille.
5. Drewno pozostawione obok chaty służy do palenia w piecu i kominku. W ognisku można palić gałęziami zebranymi dookoła siedliska. Prosimy o nie ścinanie drzew i nie branie pociętego drewna znajdującego się w głębi lasu, nie należy ono do nas.
6. Istnieje możliwość zakupu drewna ogniskowego lub kominkowego według Cennika
7. Przy opuszczaniu chaty prosimy o wygaszenie ognia w kominkach i piecach.
8. Prosimy zachować ostrożność podczas palenia ognia.
9. Ogniska można palić tylko w miejscach wyznaczonych.
10. Osoby używające grilla lub palące ognisko ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty.
11. W kominkach i piecach można palić wyłącznie: drewno i rozpałkę przygotowane przez właścicieli (nie można wrzucać mokrego drewna przyniesionego z lasu), tekturę, nielaminowany i niefarbowany papier, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, obierki po ziemniakach

WYŻYWIENIE:

1. Domy posiadają kuchnie wyposażone w: kuchenki, czajniki, mikrofalówki, naczynia, sztućce, garnki, sól i cukier.
2. Przed przyjazdem Goście otrzymują od nas listę polecanych przez nas restauracji oraz miejsc, gdzie można kupić produkty regionalne.

ZWROT POZOSTAWIONYCH RZECZY

1. Osobiste przedmioty pozostawione przez Gości mogą być odebrane osobiście, lub odesłane na wskazany adres na koszt Gościa
2. Przedmioty o których mowa w pkt 1 z wyłączeniem produktów spożywczych przechowywane są w Las się Żyje przez okres jednego miesiąca. Po tym czasie nieodebrane przez Gościa przedmioty stają się własnością Las się Żyje. Żywność ze względu na właściwości przechowywana jest 2 dni.

VOUCHERY POBYTOWE

1. Istnieje możliwość zakupu vouchera pobytowego na pobyt weekendowy
2. Voucher można zrealizować w okresie od października do końca kwietnia (z wyłączeniem świąt i okresu noworocznego)
3. Aby zrealizować voucher należy skontaktować się z Las się Żyje w celu rezerwacji pobytu.
4. Rezerwacja w celu wykorzystania vouchera jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu Las się Żyje
5. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji w terminie do 14 dni przed planowanym pobytem (w miarę dostępności). W przeciwnym wypadku voucher uznaje się za wykorzystany
6. Ważność vouchera została określona na voucherze
7. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być z niego wydawana reszta.
8. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o niej poprzez publikację zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej “Las się Żyje”
2. Właściciel “Las się Żyje” zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia chaty i terenu siedliska przez Gości nieprzestrzegających Regulaminu.

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisu Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.